Rico Mijsen I trainer

Het overbrengen van de kennis en ervaring die ik heb opgedaan vind ik inspirerend en doe ik met veel plezier.

Bij het geven van een training zorg ik er voor dat de informatie die cursisten nodig hebben om de opleiding goed af te ronden duidelijk overkomt. Ik werk interactief, daag cursisten uit om zelf te ontdekken ‘hoe het zit’ en zorg voor een goede werksfeer tijdens de training.

Hier volgt een korte opsomming van de trainingen die ik geef.

De trainingen  voor de commerciële makelaardij zijn o.a:

  • makelaardijleer
  • onderhandelen
  • vakbekwaamheid
  • techniek

De trainingen voor woningcorporaties zijn o.a:

  • voor- en eindinspectie van woningen
  • verhuurproces sociale huur
  • ZAV-technisch
  • verhuurproces vrije sector
  • transitie BOG naar wonen
  • WWD

Uiteraard kan ik ook maatwerk leveren door een training of cursus samen te stellen.

Vanaf december 2017 ben ik geregistreerd in het CRKBO register.